แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็น "วิเศษ" โปรแกรมที่ชาญฉลาด reconstructs องค์ประกอบที่ไม่ได้อยู่ในภาพถ่าย ฉันหมายถึงอะไร?หลายคนได้ถามฉัน